Call our friendly, efficient sales team on +44 (0) 1902 602391

M1.6 X 10 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M1.6 X 10 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0623 Each (excl VAT)

M1.6 X 12 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M1.6 X 12 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0674 Each (excl VAT)

M1.6 X 12 SLTD CSK M/C SCREWS A2   DIN 963

M1.6 X 12 SLTD CSK M/C SCREWS A2 DIN 963

Prices From

£0.1542 Each (excl VAT)

M1.6 X 16 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M1.6 X 16 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0704 Each (excl VAT)

M1.6 X 16 SLTD CSK M/C SCREWS A2   DIN 963

M1.6 X 16 SLTD CSK M/C SCREWS A2 DIN 963

Prices From

£0.1542 Each (excl VAT)

M1.6 X 20 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M1.6 X 20 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0799 Each (excl VAT)

M1.6 X 20 SLTD CSK M/C SCREWS A2   DIN 963

M1.6 X 20 SLTD CSK M/C SCREWS A2 DIN 963

Prices From

£0.1742 Each (excl VAT)

M1.6 X 3 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M1.6 X 3 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0449 Each (excl VAT)

M1.6 X 4 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M1.6 X 4 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0449 Each (excl VAT)

M1.6 X 5 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M1.6 X 5 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0479 Each (excl VAT)

M1.6 X 6 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M1.6 X 6 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0509 Each (excl VAT)

M1.6 X 8 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M1.6 X 8 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0554 Each (excl VAT)

M2.5 X 10 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2.5 X 10 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0220 Each (excl VAT)

M2.5 X 12 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2.5 X 12 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0260 Each (excl VAT)

M2.5 X 16 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2.5 X 16 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0280 Each (excl VAT)

M2.5 X 20 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2.5 X 20 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0360 Each (excl VAT)

M2.5 X 25 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2.5 X 25 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0404 Each (excl VAT)

M2.5 X 4 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2.5 X 4 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0180 Each (excl VAT)

M2.5 X 6 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2.5 X 6 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.02 Each (excl VAT)

M2.5 X 8 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2.5 X 8 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.02 Each (excl VAT)

M3.5 X 16 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3.5 X 16 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0494 Each (excl VAT)

M10 X 70 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M10 X 70 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.00 Each (excl VAT)

M2 X 10 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2 X 10 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0220 Each (excl VAT)

M2 X 12 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2 X 12 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0248 Each (excl VAT)

M2 X 16 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2 X 16 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0272 Each (excl VAT)

M2 X 20 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2 X 20 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0396 Each (excl VAT)

M2 X 25 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2 X 25 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0404 Each (excl VAT)

M2 X 4 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2 X 4 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0160 Each (excl VAT)

M2 X 5 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2 X 5 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0180 Each (excl VAT)

M2 X 6 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2 X 6 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0196 Each (excl VAT)

M2 X 8 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2 X 8 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0208 Each (excl VAT)

M3 X 10 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3 X 10 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0228 Each (excl VAT)

M3 X 12 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3 X 12 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0240 Each (excl VAT)

M3 X 16 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3 X 16 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0288 Each (excl VAT)

M3 X 20 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3 X 20 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0320 Each (excl VAT)

M3 X 25 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3 X 25 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0360 Each (excl VAT)

M3 X 30 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3 X 30 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0360 Each (excl VAT)

M3 X 35 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3 X 35 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0557 Each (excl VAT)

M3 X 40 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3 X 40 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0704 Each (excl VAT)

M3 X 4 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3 X 4 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0260 Each (excl VAT)

M3 X 50 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3 X 50 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.1078 Each (excl VAT)

M3 X 5 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3 X 5 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0276 Each (excl VAT)

M3 X 6 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3 X 6 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0280 Each (excl VAT)

M3 X 8 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3 X 8 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.03 Each (excl VAT)

M4 X 10 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M4 X 10 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0364 Each (excl VAT)

M4 X 12 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M4 X 12 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0372 Each (excl VAT)

M4 X 16 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M4 X 16 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0323 Each (excl VAT)

M4 X 20 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M4 X 20 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0386 Each (excl VAT)

M4 X 25 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M4 X 25 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Prices From

£0.0449 Each (excl VAT)

M4 X 25 SLTD CHEESE M/C SCREWS A4   DIN 84

M4 X 25 SLTD CHEESE M/C SCREWS A4 DIN 84

Prices From

£0.0585 Each (excl VAT)

M1.6 X 10 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M1.6 X 10 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 016M10SCH2

£0.0623 (excl VAT)
M1.6 X 12 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M1.6 X 12 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 016M12SCH2

£0.0674 (excl VAT)
M1.6 X 12 SLTD CSK M/C SCREWS A2   DIN 963

M1.6 X 12 SLTD CSK M/C SCREWS A2 DIN 963

Product Code: 016M12SCM2

£0.1542 (excl VAT)
M1.6 X 16 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M1.6 X 16 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 016M16SCH2

£0.0704 (excl VAT)
M1.6 X 16 SLTD CSK M/C SCREWS A2   DIN 963

M1.6 X 16 SLTD CSK M/C SCREWS A2 DIN 963

Product Code: 016M16SCM2

£0.1542 (excl VAT)
M1.6 X 20 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M1.6 X 20 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 016M20SCH2

£0.0799 (excl VAT)
M1.6 X 20 SLTD CSK M/C SCREWS A2   DIN 963

M1.6 X 20 SLTD CSK M/C SCREWS A2 DIN 963

Product Code: 016M20SCM2

£0.1742 (excl VAT)
M1.6 X 3 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M1.6 X 3 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 016M3SCH2

£0.0449 (excl VAT)
M1.6 X 4 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M1.6 X 4 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 016M4SCH2

£0.0449 (excl VAT)
M1.6 X 5 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M1.6 X 5 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 016M5SCH2

£0.0479 (excl VAT)
M1.6 X 6 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M1.6 X 6 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 016M6SCH2

£0.0509 (excl VAT)
M1.6 X 8 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M1.6 X 8 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 016M8SCH2

£0.0554 (excl VAT)
M2.5 X 10 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2.5 X 10 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 025M10SCH2

£0.0220 (excl VAT)
M2.5 X 12 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2.5 X 12 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 025M12SCH2

£0.0260 (excl VAT)
M2.5 X 16 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2.5 X 16 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 025M16SCH2

£0.0280 (excl VAT)
M2.5 X 20 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2.5 X 20 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 025M20SCH2

£0.0360 (excl VAT)
M2.5 X 25 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2.5 X 25 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 025M25SCH2

£0.0404 (excl VAT)
M2.5 X 4 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2.5 X 4 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 025M4SCH2

£0.0180 (excl VAT)
M2.5 X 6 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2.5 X 6 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 025M6SCH2

£0.02 (excl VAT)
M2.5 X 8 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2.5 X 8 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 025M8SCH2

£0.02 (excl VAT)
M3.5 X 16 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3.5 X 16 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 035M16SCH2

£0.0494 (excl VAT)
M10 X 70 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M10 X 70 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 10M70SCH2

£0.00 (excl VAT)
M2 X 10 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2 X 10 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 2M10SCH2

£0.0220 (excl VAT)
M2 X 12 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2 X 12 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 2M12SCH2

£0.0248 (excl VAT)
M2 X 16 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2 X 16 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 2M16SCH2

£0.0272 (excl VAT)
M2 X 20 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2 X 20 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 2M20SCH2

£0.0396 (excl VAT)
M2 X 25 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2 X 25 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 2M25SCH2

£0.0404 (excl VAT)
M2 X 4 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2 X 4 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 2M4SCH2

£0.0160 (excl VAT)
M2 X 5 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2 X 5 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 2M5SCH2

£0.0180 (excl VAT)
M2 X 6 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2 X 6 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 2M6SCH2

£0.0196 (excl VAT)
M2 X 8 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M2 X 8 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 2M8SCH2

£0.0208 (excl VAT)
M3 X 10 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3 X 10 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 3M10SCH2

£0.0228 (excl VAT)
M3 X 12 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3 X 12 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 3M12SCH2

£0.0240 (excl VAT)
M3 X 16 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3 X 16 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 3M16SCH2

£0.0288 (excl VAT)
M3 X 20 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3 X 20 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 3M20SCH2

£0.0320 (excl VAT)
M3 X 25 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3 X 25 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 3M25SCH2

£0.0360 (excl VAT)
M3 X 30 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3 X 30 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 3M30SCH2

£0.0360 (excl VAT)
M3 X 35 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3 X 35 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 3M35SCH2

£0.0557 (excl VAT)
M3 X 40 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3 X 40 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 3M40SCH2

£0.0704 (excl VAT)
M3 X 4 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3 X 4 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 3M4SCH2

£0.0260 (excl VAT)
M3 X 50 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3 X 50 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 3M50SCH2

£0.1078 (excl VAT)
M3 X 5 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3 X 5 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 3M5SCH2

£0.0276 (excl VAT)
M3 X 6 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3 X 6 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 3M6SCH2

£0.0280 (excl VAT)
M3 X 8 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M3 X 8 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 3M8SCH2

£0.03 (excl VAT)
M4 X 10 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M4 X 10 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 4M10SCH2

£0.0364 (excl VAT)
M4 X 12 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M4 X 12 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 4M12SCH2

£0.0372 (excl VAT)
M4 X 16 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M4 X 16 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 4M16SCH2

£0.0323 (excl VAT)
M4 X 20 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M4 X 20 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 4M20SCH2

£0.0386 (excl VAT)
M4 X 25 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2   DIN 84

M4 X 25 SLTD CHEESE M/C SCREWS A2 DIN 84

Product Code: 4M25SCH2

£0.0449 (excl VAT)
M4 X 25 SLTD CHEESE M/C SCREWS A4   DIN 84

M4 X 25 SLTD CHEESE M/C SCREWS A4 DIN 84

Product Code: 4M25SCH4

£0.0585 (excl VAT)